2 years ago

Så dyrt er det at bo i de største danske byer

Boligmarkedet i landets fire største byer, mest af alt i København, gløder lige for tiden. Flere og flere søger mød storbyerne, og det presser priserne op til et skyhøjt niveau, ikke kun boligpriserne, men også huslejepriserne.

 

- Lejeboligmarkedet har de senere par år været voldsomt under pres og er det stadigt, hvilket er med til at priserne på lejeboliger ryger i vejret, begrunder direktør for Lejebolig.dk Michael Eggert.

 

Ikke overraskende er det dog betydeligt dyrere at bo i København og Aarhus i forhold til Odense og Aalborg. Eksempelvis koster en etværelseslejlighed 5.508 kroner i København, hvor en lejlighed af samme type i Aalborg koster 3.550 kroner inde på BoligPortal.dk. Ifølge tal fra samme portal er der en procentvis forskel på 67 i huslejepriserne på etværelseslejligheder og toværelseslejligheder, når man sætter priserne i København og Aalborg op mod hinanden.

 

Med så høje huslejepriser kan det være dejligt – eller måske endda nødvendigt – at supplere privatøkonomien med et lån hos f.eks. LånLet i en kortere periode. Det er eksempelvis muligt at ansøge om et forbrugslån, da det er en hurtigt og nem løsning. Det anbefales dog, at man lægger et budget, inden man låner, samt at man sammenligner lånetilbuddene, så man får det bedst mulige lån med færrest mulige omkostninger. Låneudbyderne er lovpligtige til at oplyse om ÅOP, hvilket vil sige de årlige omkostninger i procent, der er knyttet til det enkelte lån.

 

Betaler du for meget i husleje?

Selvom huslejepriserne generelt er ret pebrede, er der trods alt et loft for huslejeniveauet. I hvert fald for de bygninger, der er bygget inden 1991. Ellers er der en række råd, som kan gøre én klogere på, om man betaler for meget i husleje.

 

- I boliger, der har fået for eksempel nyt badeværelse, nyt køkken eller termovinduer, må udlejer kræve mellem 1.100-1.200 kr. pr. kvadratmeter om året. Men er den ikke moderniseret, må udlejer kun kræve mellem 550-650 kr. pr. kvadratmeter om året, lyder det fra Jesper Larsen, som er cheføkonom i Lejernes Landsorganisation, i denne artikel fra finans.dk.

 

Hvis man har mistanke om, at man betaler for høj husleje, kan man klage til Huslejenævnet. Hvis man får medhold i sagen, og hvis man klager inden for 12 måneder, efter man har underskrevet kontrakten, har man ret til at få tilbagebetalt det samlede beløb, som man har betalt for meget i den periode. Hvis lejeperioden er mere end 12 måneder, bliver huslejen bare tilpasset et rimeligt niveau fremefter.

2 years ago

Markedsføringen er blevet renere for forbrugslån

Mængden af forbrugslån har gennemgået et kvantitativt hop henover en årrække startende midt i 1990´erne. Det har, som tidligere beskrevet her på bloggen, forringet økonomien hos nogle forbrugere, eftersom de har måtte betale renter og øvrige gebyrer for at holde hovedet oven vande.

 

Lån penge nu ved brug af kviklån er dog blevet modificeret voldsomt siden dengang, senest gennem markedsføringsloven udarbejdet af Forbrugerombudsmanden. De har skabt anderledes forhold på markedet, hvormed hensigten har været at gøre forbrugerne i stand til at kunne gennemskue vildledende markedsføring, hvorpå en ikke tilladt markedsføringskampagne er blevet fjernet af Forbrugerombudsmanden for at herved at beskytte forbrugeren mod urigtige oplysninger.

 

En af reglerne fra Forbrugerombudsmanden er, at en erhvervsdrivende ikke må ”vildlede eller udelade oplysninger i markedsføringen, som er væsentlige for vurderingen af tilbuddet”.

 

Urent trav tidligere

At forbrugerombudsmanden har været inde og vurdere lovgivningen for kviklån har gavnet markedet og forbrugernes syn på branchen for kviklån. Det er nu muligt at se samtlige oplysninger og hermed udgifter, før indgåelse af låneaftalen og sågar inden låneansøgningen sendes af sted.

 

Risikoen er imidlertid stadigvæk, at låneudbyderne af kviklån ikke oplyser hvilket niveau udgifterne præcist ligger på. Det bliver kun vurderet, hvis der udarbejdes en decideret låneaftale til forbrugeren. Så det gør stadig sammenligningen mellem de divergerende udbydere umuligt som almen forbruger.

 

Flere eksperter appellerer derfor til, at udbyderne skal markedsføre sig med fast ÅOP´er, så markedet gøres endnu mere gennemskueligt i forbrugernes perspektiv.

 

Reducerer risikoen ved kviklån

En øget gennemsigtighed forandrer låneprocessen for en forbruger. Qua tillid til udlåneren og gennemsigtig er det nemmere at tage stilling til, hvad der bedst egner sig for låneren i den givne situation. På den måde sender man så at sige ikke en låneansøgning på falske forudsætning og på et usandt grundlag, som udlåneren har skabt ved at angive lånevilkår, der alligevel ikke kan leves op til.

2 years ago

Utallige personer fra Danmark tager for sig af udgiftstunge kvik lån!

Undertegnede blev kastet lige ind i den nedenfor stående nyhedsindslag fra en bredt kendt dansk nyhedsmedium, og fik øjeblikkelig lyst til at dele den med dig. Artiklen er delt under overskiften neden under, og omhandler de såkaldte hurtig lån. God læseoplevelse!

 

Flere optager forbrugslån

Det er blevet stadig rigtig vanskeligt at modtage et lån af pengene i finans sektoren i Danmark. Det får flere til at optage et af de udgiftsmæssige dyre sms lån. Bankfilialerne er begyndt at oprette strengere lånekrav, inden disse er villige til at låne økonomiske midler.

 

Denne situation får øjensynlig talrige danskere til at optage et lån af penge hos andre udbydere, hvor disse personer ikke behøver føre garanti for fx billånet, men samtidig med at disse personer som ulempe betaler en garderhøj rentetilvækst. Splinternye cifre fra Danmarks Statistik demonstrerer uden nogen form for tvivl, at danske borgere er begyndt at tage de udgiftsmæssige dyre forbrugerkreditlån. 

 

Almindeligvis er dette en indikation på, at borgere i Danmark har en større købelyst, ¬men for tiden symboliserer dette mere, at de er voldsomt presset. "Danmarks andelskasser har lavet det mere besværligt for de danske borgere at få lov at låne pengene, og utallige er formodentlig indledt med at ansøge om de et af de omkostningstunge forbrugslån for at få husholdningsøkonomien til at være i overensstemmelse," fortæller Tore Stramer, økonom i Nykredit Markets. Seniorøkonom i kreditforeningen BRF Kredit Mikkel Høegh deler denne holdning.

 

”Udviklingen i antallet af forbrugerkreditlån er slet ikke et billede for, at danske konsumenter låner penge for at foretage store indkøb af forbrugsgoder, men tværtimod for at det er krisen som skaber uro”. Han betragter mængden af lånere som et signal på, at kun enkelte mestrer at få den samlede men lille gæld bragt ned, skønt udlånsrenten er lav. "Dette er en farefuld proces," mener Mikkel Høegh, der understreger, at en stor del må kunne få accepteret et lån af pengene via finansieringen af boligen og i kraft af dette blive fri for de omkostningstunge kvik lån. Forbrugerkreditten steg if. det statslige register for statistik med 0,5 pct. i tredje kvartalsoversigt i forhold til det tidligere kvartal.

 

Afslutning

Med udgangspunkt i disse mundtlige meddelelser er der ingen tvivl om, at mængden af kvik lån vil vokse vedrørende fremtiden. Derudover er dette også et udtryk på, at sms lånet er frembragt som følge af en ubøjelig nutidsdansk finanssektor, som udelukker visse almindelige forbrugere. Der må imidlertid ligeledes være gavnlige bestanddele vedr. disse kviklån, hvilket jeg forsøger at undersøge ved at holde udkig med hensyn til gunstig avisomtale. Hvis der bestemt ikke var ønskelige sider med hensyn til føromtalte metode at få accepteret et lån på, af hvilken grund havde kontrolmyndighederne så ikke tidligere fjernet disse?

 

Jeg graver videre mht. strukturen på det danske lånemarked i de fremtidige indlæg herinde. Pas på din økonomi og dig selv indtil da!

2 years ago

Udnyttes folk af hurtig lån?

Velkommen blogbesøgende, dette er det allerførste blog indlæg her på blog muligheden, hvilken jeg har startet for at sætte interesse på problemstillingen ved forbrugslån. Jeg adresserer her folk, som forgældes ved at tage for sig af de hurtige såkaldte forbrugslån, i hvilke tilfælde indlåneren modtager de lånte penge inden for et lille antal dage uden at give en niveau af pant.

 

De her hurtig lån er som oftest til en meget høj lånerente, hvor vedkommende ofte vil betale mere tilbage, end du virkelig har fået som lån. Den som har lånt når af denne grund med at have langt mere brug for penge efter at have modtaget hurtig lånet, hvorfor dette påtvinger vedkommende i knæ økonomimæssigt.

 

Dette er set gentagne gange i mediebilledet, hvor der berettes om yngre mennesker der uden nogen niveau af finansiel forstand har forgældet sig langt mere end gennemsnitet. Politikere drøfter derfor om, hvorvidt der må udføres lektioner i privatøkonomi i folkeskoleområdet, hvilket vidner om trangen for at fordele lærdom om acceptabel styring af økonomi.

 

Der er ganske givet også lånere, som er i stand til at beherske situationerne vedrørende de her sms lån og som i virkeligheden har glæde af chancen for hurtigt at kunne indlåne økonomiske midler. Jeg ønsker i min blog at undersøge, om der er mange af disse, og hvordan Danmarks lånemarked overordnet set hører sammen. Endvidere skal undertegnede prøve at frembringe overblik over, hvorfor folk tager de her kvik lån, og om det er en trang, som er indledt af den internationale finanskrise eller noget andet. For hvordan kommer mennesker der ud, hvor vedkommende har så omfattende et behov for at låne midler så stærkt, at disse er parat til at betale tilbage som oftest dobbelt af det indlånte.

 

Det er i denne kontekst væsentligt at søge at få afklaret, om det generelt set er de samme mennesker, der har lysten til at låne penge via hurtige kvik lån. Og i væsentlig grad om virksomhederne der udlåner er grundlagt som følge af de gennemsigtige sparekassers mangel på markedsforståelse. Er det i stor grad disse gennemsigtige andelskasser, som ikke kan præstere at rumme muligvis svære privat kunder, af hvilken grund de mod deres vilje skal gennemgå andre løsningsmuligheder? I så fald må der fra regeringen tages handling, så den finansielle sektor gøres mere fleksibel, således denne evner at indeholde forskellige personer, og heriblandt de måske med problematiske forhold.

 

Næste skridt at undersøge:

I mit kommende skriv herinde på bloggen ønsker jeg nærstudere, hvad for nogle økonomiske udlånere der er tilgængelige på Danmarks lånemarked for dermed at frembringe et overblik. Hvor mange virksomheder som tilbyder lån eksisterer der på det danske finansielle marked, yder de lignende ydelser, er det muligt at indlåne på forskellig vis og er der faktisk nogle låneselskaber, som er smidige i deres låneudformning?

 

Jeg ser frem til at opdatere bloggen for jer læsere atter en gang, så snart undertegnede har etableret et overblik vedrørende hvor det er muligt at få disse omkostningsfulde hurtig lån. Hold på dine penge og følg med på bloggen!